پروژه آب شیرین‌کن دانشکده پلیس

  1. خانه
  2. راه اندازی
  3. پروژه آب شیرین‌کن دانشکده پلیس

پروژه آب شیرین‌کن دانشکده پلیس بصره، عراق

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح
این پروژه به دلیل فقدان وجود منابع در دسترس آب و به منظور طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی واحد آب شیرین‌کُن ( آب‌شُرب) دانشکده پلیس بصره، در 10 کیلومتری شمالِ شهره بصره عراق با به‌کارگیری از روش نوین بازیافت انرژی Pressure Exchanger (ERI) صورت پذیرفت که موارد ذیل را دربر می گرفت:

  • واحد پیش تصفیه و اُسمز معکوس  (SWRO) به ظرفیت  (600 m3/day)
  • فیلترهای  DMF(Dual Media Filters) کانتینری
  • واحد آبگیر، مجتمع بر چند حلقه چاه ساحلی  (Bore Hole) به همراه پمپ شناور، مخازن و تأسیسات سر‌چاهی
  • پکیج‌های تزریق مواد شیمیایی
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست