پروژه تصفیه آب شُرب اَلْمُوَحِد، بصره، عراق

  1. خانه
  2. طراحی
  3. پروژه تصفیه آب شُرب اَلْمُوَحِد، بصره، عراق

پروژه تصفیه آب شُرب اَلْمُوَحِد، بصره، عراق

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح
این پروژه دربرگیرنده طراحی، ساخت و نصب واحد تصفیه آب در شهر بصره عراق به منظور کاهش
کدورت و برطرف کردن مشکل طعم و بوی آب شُرب قسمتی از شهر صورت پذیرفت که موارد ذیل را
دربر میگرفت:

  • واحد تصفیه آب شُرب به ظرفیت (28,800 m3/day)
  • واحد پیش تصفیه شامل فلش میکسینگ، فلوکولاسیون و فیلترهای شنی بلاوقفه  (Dyna Sand Filter)
  • مخازن تهنشینی لامِلا  (Lamella Settling Tank)
  • واحد کلرزنی
  • بوستر پمپها
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست