ممبران و آداپتور ( Membrane and adaptor )

ممبران همان غشا نیمه تراوا است که  می تواند مولکولهای نمک را از مولکولهای آب در فشاری بالاتر از فشار اسمزی محلول نمک جدا کند. آب ورودی از جداره و لایه های مختلف ممبرانها داخل می شوند و با غلظت بالاتر خارج می شوند. آب شیرین از ممبرانهای داخل محفظه تحت فشار توسط آداپتورها جمع آوری می شود. تعداد کشورهای تولید کننده ممبران پیچیدنی در دنیا شاید کمتر از انگشتان دست باشد و مثلا اخیرا در سال ١٣٩٣ کشور آلمان توسط شرکت لوابرین به کشورهای تولید کننده پیوسته است.
•    نماينده شركت OLTREMARE ايتاليا
•    فروش محصولات FILMTEC آمریکا
•    فروش محصولات HYDRANAUTICS آمریکا

محفظه تحت فشار ( Pressure vessel )

ممبرانها توسط آداپتورها به هم متصل میشوند و داخل محفظه های تحت فشار قرار میگیرند تا بتوانند آب ورودی تحت فشار را دریافت کرده و آب شیرین را تولید کند.
•    نماينده شرکت KNAPPE فرانسه
•     محصولات شرکت CODLINE امریکا

ویکتالیک ( Victaulic )

لوله ها و محفظه های تحت فشار توسط اتصالت ویکتالیک به هم متصل میشوند

فهرست