رزومه شرکت وهنگ ساران

طراحی و ساخت و تامین تجهیزات سیستمهای آب و فاضلاب

ایران در منطقه ای با بیشترین استرس آبی در جهان، بعنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها نسبت به آب شناخته می شود. در شرایط مطلق، ایران دارای جمعیت و تولید اقتصادی بیشتر در منطقه ای با برداشت آب بالا به نسبت سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. بیش از 90% از جمعیت و تولید ناخالص ملی ایران در منطقی قرار دارد…

لینک دانلود رزومه شرکت وهنگ ساران

فهرست