ویکتالیک ( Victaulic )

طراحی و ساخت و تامین تجهیزات سیستمهای آب و فاضلاب

ممبرانها توسط آداپتورها به هم متصل میشوند و داخل محفظه های تحت فشار قرار میگیرند تا بتوانند آب ورودی تحت فشار را دریافت کرده و آب شیرین را تولید کند.

•    نماينده شرکت KNAPPE فرانسه
•     محصولات شرکت CODLINE امریکا

فهرست