ممبران و آداپتور ( Membrane and adaptor )

طراحی و ساخت و تامین تجهیزات سیستمهای آب و فاضلاب

ممبران همان غشا نیمه تراوا است که  می تواند مولکولهای نمک را از مولکولهای آب در فشاری بالاتر از فشار اسمزی محلول نمک جدا کند. آب ورودی از جداره و لایه های مختلف ممبرانها داخل می شوند و با غلظت بالاتر خارج می شوند. آب شیرین از ممبرانهای داخل محفظه تحت فشار توسط آداپتورها جمع آوری می شود. تعداد کشورهای تولید کننده ممبران پیچیدنی در دنیا شاید کمتر از انگشتان دست باشد و مثلا اخیرا در سال ١٣٩٣ کشور آلمان توسط شرکت لوابرین به کشورهای تولید کننده پیوسته است.

•    نماينده شركت OLTREMARE ايتاليا
•    فروش محصولات FILMTEC آمریکا
•    فروش محصولات HYDRANAUTICS آمریکا

 

فهرست