شرکت ION EXCHANGE هندوستان

فروش مواد شیمیایی شرکت وهنگ ساران

تولید کننده مواد شیمیایی (آنتی اسکالانت ، مواد شستشودهنده ، مواد بیوساید ، رزین های کاتیونی و آنیونی ، کیت های آزمایشگاهی و …)و همچنین تولید کننده غشاء(ممبرن) برای واحدهای اسمز معکوس

شرکت وهنگ ساران تامین کننده محصولات شرکت ION EXCHANGE به شرح زیر می باشد :

  • مواد آنتی اسکالانت
  • مواد شستشو جهت سیستمهای اسمزمعکوس R.O
  • مواد بیوساید
  • رزین
  • انواع کیت ها
  • ممبران
  • تاييديه نمایندگی شركت ION EXCHANGE
فهرست