گروه ملی صنعتی فولاد ایران( INSIG )

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح سال اجرا
طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ، آبرسانی شامل:
کولینگ تاور (5000 m3/h)
سیستم های تبادل حرارتی (4000 m3/h)
واحد آب نرم (400 m3/h)
واحد اسمز معکوس (R.O.)(60 m3/h)
تصفيه فاضلاب (50 m3/h)
واحد حذف Scale و تصفیه فاضلاب (300 m3/h)
واحد آتش نشانی
آذر 1384
طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي طرح تغليظ لجن اسفند1388
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست