پروژه هاي در حال اجرا:

نام پروژه

عنوان پروژه

کارفرما

تاریخ شروع

پتروشیمی دماوند

طراحی، تامین تجهیزات و احداث، نصب و راه اندازی فاز یک تصفیه آب به ظرفیت m3/day 50.000 شامل:

-     طراحی بیسیک و همراه با جزئیات واحد تصفیه خانه برای ظرفیت کل        m3/day 400.000

-     پیش تصفیه واحد تصفیه خانه آب شامل واحد تزریق مواد شیمیائی، انعقاد و لخته سازی به ظرفیت m3/hr6160

-     واحد آب شیرین کن دریائی (SWRO) شامل 5 اسکید و هر یک به ظرفیت m3/hr423 و به ظرفیت کل m3/hr2115 معادل m3/day50.760

-     واحد آب شیرین کن لب شور (BWRO) شامل 3 اسکید و هر یک به ظرفیت m3/hr630 و به ظرفیت کل m3/hr1890 و معادل m3/day45.360

-     واحد تولید آب بدون یون بکمک سیستم Mixed beds به ظرفیت m3/hr780 و معادل m3/day18.720

موسسه عمران ساحل

(پتروشیمی دماوند)

خرداد ماه 1394

پتروشیمی میاندوآب

طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و نظارت بر نصب و راه اندازی تصفیه آب و تصفیه خانه فاضلاب - تولید آب صنعتی پروسس و دمین بظرفیت 100 مترمکعب در ساعت و تصفیه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 50 مترمکعب در ساعت

پتروشیمی میاندوآب

بهمن ماه 1396

 

http://localhost/wahangsaran/templates/wahangsaran/images/logo-main.png

درباره ما

شرکت وهنگ ساران (سهامی خاص) به شماره ثبت  203281 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در اجراء پروژه های تصفیه آب و فاضلاب سال 1382 تاسیس گردید. این شرکت با اتکا به کادر فنی و مهندسی مجرب و متخصص خود و بهره گیری از روشهای پیشرفته و تکنولوژیهای نوین یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تصفیه آب و فاضلاب می باشد.
شرکت وهنگ ساران هم اکنون قادر است با تکیه بر دانش فنی کارشناسان و متخصصان خود و تجارب عملی بدست آمده در اجرای پروژه های متعدد در داخل و خارج از کشور ...
 http://localhost/wahangsaran/templates/wahangsaran/images/button.png

 

http://localhost/wahangsaran/templates/wahangsaran/images/taeedie.png

 • 0001
 • 0002
 • 0003
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015