پروژه هاي بهره برداری (انجام شده)
ردیف محل پروژه عنوان پروژه تاریخ شروع گالری تصاویر
1

فاز 19
پارس جنوبی

بهره برداری پروژه آب شيرين كن آب دريا به ظرفيت 1500مترمكعب در روز


1سال

 
2

سایت آب شیرین کن شهر قشم

بهره پروژه آب شيرين كن آب دريا و تأمين آب شرب به ظرفيت 10,000 مترمكعب در روز


2سال

 
3


فازهای 22، 23 و24
پارس جنوبی


بهره برداری پروژه آب شيرين كن آب دريا به ظرفيت 10,000 مترمكعب در روز ( 5 واحد کانتینری  m³/d2000) 
2سال  
4

فاز 12 پارس جنوبی

بهره برداری پروژه آب شيرين كن آب دريا به ظرفيت 5000 متر مکعب در روز

2سال

 
5


مجتمع فولاد هرمزگان 


بهره برداري و نگهداري واحد سيستم اسمز معكوس آب دریا به ظرفيت 27,000 متر مکعب در روز
 2سال  
6


گروه ملی صنعتی فولاد ایران
( INSIG )

بهره برداري و نگهداري واحدهای تصفیه آب و فاضلاب و آبرسانی
5 سال