پروژه های داخلی اجرا شده EPC
ردیف محل پروژه عنوان پروژه تاریخ شروع
1

سایت آب شیرین کن شهر قشم

طراحي ، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازی پروژه آب شيرين كن آب دريا و تأمين آب شرب به ظرفيت 10,000 مترمكعب در روز به صورت EPC


فاز 1 ، فروردین 1390


 

فاز 2 ، فروردین 1392

2

فازهای 22، 23 و24 پارس جنوبی

طراحي ، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازی پروژه آب شيرين كن آب دريا به ظرفيت 10,000 مترمكعب در روز ( 5 واحد کانتینری  m³/d2000) به صورت EPC
آبان1390

3 فاز 19 پارس جنوبیفاز 19 پارس جنوبی طراحي ، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازی پروژه آب شيرين كن آب دريا به ظرفيت 1500مترمكعب در روز با تکنولوژی ERI به صورت EPC آبان 1390
4

فاز

12 پارس جنوبی

طراحي ، تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازي آب شيرين كن آب دريا به ظرفيت 5000 متر مکعب در روز بخش EPC1 فاز 12 پارس جنوبي به صورت EPC

آب ورودی از چاههای ساخلی حفرشده در مجاورت دریا تامین میگردد.

جهت تامین آب آشامیدنی
شهریور 1388
5 شركت صبا فولاد خليج فارس طراحی وتامين تجهیزات 2 دستگاه كولينگ تاور جهت پروژه احيا مستقيم به ظرفيت هاي 2730 مترمكعب در ساعت (2 سلول) و 1340 مترمكعب در ساعت (1 سلول)
آذر 1389
6 شرکت فولاد خراسان

 طراحی ، تامین تجهیزات ، ساخت و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه خانه فولاد خراسان

  • - واحد تزریق مواد شیمیایی و انعقاد و لخته سازی به ظرفیت 720m3/hr
  • -واحد سوپرپولساتور جهت حذف کدورت آب خام به ظرفیت  720m3/hr
  • - واحد فیلترهای شنی ثقلی ف 5 واحد به ظرفیت نهایی 720 m3/hr
  • - واحد آب شیرین کنBWRO به ظرفیت 180m3/hr
 اردیبهشت ماه 1391
7 فولاد شادگان

 واحد تصفیه خانه آب فولاد شادگان بخش احیاء شامل:

  • فیلتراسیون شنی به ظرفیت 240m3/hr
  • فیلتراسیونکربن اکتیو به ظرفیت 240m3/hr
  • واحد آب شیرین کنBWRO به ظرفیت  180m3/hr
  • سیستم تزریق موادشیمیایی و اماده سازی آب تصفیه شده نهایی
آذر ماه 1393
8 مجتمع فولاد هرمزگان

اجراي خط لوله GRV 900 و GRP 700 به طول 11 كيلومتر


 

نصب و راه اندازي تجهيزات سيستم اسمز معكوس آب دریا به ظرفيت 27,000 متر مکعب در روز


 

نصب و اجراي كولينگ تاورها، پمپها و مبدلهاي مجموعه فولاد


 

طراحي و تامين تجهيزات پروژه آب شيرين كن آب دريا و تأمين آب صنعتي و شرب واحد فولاد هرمزگان
-  برداشت آب از دریا   (Intake) 80000m3/d
- واحد پيش تصفيه آب دريا به كمك روش فيلتراسيون Continues Backwash به ظرفيت80000m3/d
- واحد اسمز معكوس توليد آب شيرين 27000m3/d
- طراحي و تأمين  تجهيزات آب در گردش 11 سلول برج خنک کننده واحدهای  CCM, SMCو  Oxygen Plant

مرداد

1387

 

 


 

بهمن 1387


 

خرداد 1388


 

 

فروردین 1386

 

 

 

 

 

 

9
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
( INSIG )


طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ، آبرسانی شامل:
کولینگ تاور5000 m³/h   
سیستم های تبادل حرارتی 4000 m³/h
واحد آب نرم 400 m³/hr
واحد اسمز معکوس  (R.O.) 60 m³/h  
تصفيه فاضلاب  50 m3/hr
واحد حذف Scale و تصفیه فاضلاب300 m³/hr
واحد آتش نشانی


 

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي طرح تغليظ لجن

 

 

 

 

 

آذر 1384


 

اسفند1388  

10 شرکت روغن کشی یگانه خزر
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب به روش C-MEM شرکت روغن نباتی یگانه خزر به ظرفیت 100 متر مکعب در روز (تکنولوژی برتر UF)

مرداد 1384
11
ایستگاه گاز منطقه کربچه (ترکمنستان)

تأمین آب واحد ایستگاه گاز

1383

12 شرکت آناهیتا


طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی واحد بسته بندی آب بهداشتی به ظرفیت 000,112 بطری در شبانه روزاردیبهشت 1382

13
كارخانه سيمان سروآسول واقع در كشور ونزوئلا


طراحي، تامين مواد اوليه، ساخت و تحويل CFR كليه تجهيزات تصفيه آب و فاضلاب ،تامين قطعات يدكي 2 ساله تجهيزات  و تامين دستورالعمل هاي كنترل كيفيت و نگهداري


فروردین 1390

14 شركت آرپانوش شهر رشت

پروژه احداث تصفيه فاضلاب شركت آرپانوش  به ظرفيت 40 متر مکعب در ساعت

اردیبهشت 1388
15
شركت خورشيد زريوار
شهر سنندج

تهيه، نصب و راه اندازي سيستم تصفيه آب به روش اسمزمعكوس RO به ظرفیت 1500 متر مکعب در روز


شهریور 1387
16 شركت آرپانوش شهر رشت


تهيه، نصب و راه اندازي سيستم تصفيه آب به روش اسمزمعكوس RO به ظرفیت 1000 متر مکعب در روز

تیر 1387
17 شرکت نم نم رومز

طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی واحد بسته بندی آب بهداشتی  به ظرفیت 000,48 بطری در شبانه روز


خرداد 1386
18شرکت نسیم آب زاگرس


طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی واحد بسته بندی آب آشاميدني به ظرفیت 000,72 بطری در شبانه روز

اردیبهشت 1385

19

نيروگاه شهيد مفتح

طراحي، نصب و راه اندازي واحد R.O جهت آب در گردش سيستم خنك


آذر 1388

20 نيروگاه شهيد مدحج اهواز
تهيه، نصب و راه اندازي سيستم تصفيه آب به روش اسمزمعكوس RO
 
مهر 1388Diesel Engine Fire Pump Factory