نماینده انحصاری شرکت ION EXCHANGE هندوستان

Untitledتولید کننده مواد شیمیایی (آنتی اسکالانت ، مواد شستشودهنده ، مواد بیوساید ، رزین های کاتیونی و آنیونی ، کیت های آزمایشگاهی و ...)و همچنین تولید کننده غشاء(ممبرن) برای واحدهای اسمز معکوس

نماينده شرکت GENESYS انگلستان

cosme-logoتولید کننده مواد شیمیایی ( آنتی اسکالات، شستشوی غشاء R.O، بيوسايد، پلي الكتروليت و... ) برای واحد های اسمز معکوس تولید کننده مواد شیمیایی ( آنتی اسکالات، شستشوی غشاء R.O، بيوسايد، پلي الكتروليت و... ) برای واحد های اسمز معکوس


نماينده شرکت SITA ایتالیا

cosme-logoتولید کننده انواع فیلتر های میکروبی، دستگاه های ضد عفونی به روش UV، محفظه های تحت فشار تولید کننده انواع فیلتر های میکروبی، دستگاه های ضد عفونی به روش UV، محفظه های تحت فشار

 

 

همکاری با شرکت AMV اتریش

 طراحی، اجرا و تامین تجهیزات سیستم های آب و فاضلاب طراحی، اجرا و تامین تجهیزات سیستم های آب و فاضلاب

 

 

نماينده شرکت COSME ایتالیا

cosme-logoتولید کننده سیستم های آبگیری لجن، انواع فیلتر پرس جداکننده روغن از سطح، آشغال گیر مکانیکی، بلت فیلتر پرس و ...تولید کننده سیستم های آبگیری لجن، انواع فیلتر پرس جداکننده روغن از سطح، آشغال گیر مکانیکی، بلت فیلتر پرس و ...