بخش آزمایشگاه شرکت وهنگ ساران در سال 1390، با بهره گیری از خدمات کارشناسان ورزیده در چارچوب یک مرکز آزمایشگاهی و فراهم آوردن تجهیزات و فن آوری در حد استانداردهای جهانی در زمینه آب و فاضلاب و اولین مرکز آتوپسی ممبران (کالبد شکافی ممبران) تاسیس گردید.

ارائه نتایج صحیح، سریع و دقیق از ابتدا مد نظر بوده و همواره رعایت شده است. نمونه های ارسالی به آزمایشگاه در کوتاهترین زمان ممکن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به متقاضیان اعلام می گردد.

بخش آزمایشگاه تحت نظر مسئولین مربوطه (یک نفر کارشناس ارشد شیمی و یک نفر کارشناس ارشد مهندسی شیمی) اداره شده و آزمایشات توسط کارشناسان بخش، انجام می شود. کلیه روشها مطابق با آخرین استانداردهای موسسه های استاندارد Standard method, ASTM و ... می باشد. آزمایشگاه آب و آتوپسی ممبران شامل بخش آب و فاضلاب و بخش آتوپسی ممبران می باشد.

در بخش آب و فاضلاب، آنالیز کامل شیمیایی، اعم از کاتیونها و آنیونهای موجود در آب و همچنین انعقاد سازی و جارتست، توسط انواع پلی الکترولیت ها و کمک منعقد کننده ها انجام می گیرد.

 آتوپسی ممبران روشی می باشد جهت :

   - شناسایی نوع رسوبات انباشته شده در لایه های ممبران
   - تعیین روشهای شستشو و از بین بردن رسوبات و پیشنهاد مواد شستشو دهنده مناسب
   - ایجاد شرایط مناسب برای جلوگیری از تجمع رسوبات و پیشنهاد ماده ضدرسوب مناسب
   - تعیین میزان اکسیدشدگی ممبران توسط کلر

آتوپسی ممبران، شامل انجام تستهای شیمیایی، جهت بررسی های کیفی ، ظاهری و میکروسکوپی لایه های ممبران و انجام آنالیزهای طیفی به جهت نتایج کمی و کیفی حضور عناصر برروی لایه های ممبران می باشد.

تستهای شیمیایی شامل موارد زیر میباشد :

   - تشخیص رسوبات آهن (II)
   - تشخیص حضور رسوبات آهن (III)
   - تشخیص حضور رسوبات منیزیم کربنات/ کلسیم کربنات
   - میزان اکسیدشدگی ممبران توسط کلر
   - تشخیص صدمات و آسیب های فیزیکی ممبران

آنالیزهای انجام شده بر روی ممبران شامل افت وزن یا پرت حرارت LOI (Loss On Ignition)، طیف سنجی های مادون قرمز و طیف سنجی پراش انرژی پرتوایکس می باشد که هدف از انجام آنالیزهای فوق، تعیین مقدار مواد آلی در رسوبات انباشته شده بر روی لایه های ممبران و شناسایی ترکیبات آلی و تجزیه و تحلیل ساختاری یا خصوصیات شیمیایی نمونه رسوبات انباشته شده بر روی لایه های ممبران می باشد.

به این ترتیب آنالیزهای طیفی جهت تشخیص درصد عناصر مواد ارگانیک و غیرارگانیک بر روی لایه های ممبران انجام می گیرد و در نهایت پس از تشخیص نوع عناصر رسوب شده، مواد شستشو دهنده و آنتی اسکالانت های مناسب توسط کارشناسان بخش پیشنهاد می شود.

مجموعه تستهای آتوپسی انجام شده :

   - مدیریت تولید برق دماوند                www.dpgm.ir
   - مدیریت تولید برق قم                      www.gccpp.ir
   - پتروشیمی مارون                              www.mpc.ir
   - شرکت عمران آب خلیج فارس           www.civilref.com
   - آوین پالایش نیرو                              www.avinpalayesh.com
   - باران طبیعت                                      www.nature_rain.com

 

 گالری تصاویر آزمایشگاه