مجتمع فولاد هرمزگان

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح سال اجرا
اجرای خط لوله GRV 900 و GRP 700 به طول 11 كيلومتر مرداد 1387
نصب و راه اندازی تجهيزات سيستم اسمز معكوس آب دریا به ظرفيت 27,000 متر مکعب در روز بهمن 1387
نصب و اجرای كولينگ تاورها، پمپها و مبدلهای مجموعه فولاد خرداد 1388
طراحی و تامين تجهيزات پروژه آب شيرين كن آب دريا و تأمين آب صنعتی و شرب واحد فولاد هرمزگان

  • برداشت آب از دریا (Intake) ( (80000 m3/d
  • واحد پيش تصفيه آب دريا به كمك روش فيلتراسيون Continues Backwash به ظرفيت ( (80000 m3/d
  •  واحد اسمز معكوس توليد آب شيرين ( (27000 m3/d
  •  طراحی و تأمين تجهيزات آب در گردش 11 سلول برج خنک کننده واحدهای CCM, SMCو Oxygen Plant
فروردین 1386
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست