نماينده رسمی شركت GENESYS انگلستان

نمایندگی های انحصاری شرکت ونگ ساران

تولید کننده مواد شیمیایی ( آنتی اسکالات، شستشوی غشاء R.O، بيوسايد، پلي الكتروليت و… ) برای واحد های اسمز معکوس تولید کننده مواد شیمیایی ( آنتی اسکالات، شستشوی غشاء R.O، بيوسايد، پلي الكتروليت و… ) برای واحد های اسمز معکوس

مواد آنتی اسکالنت

  • INDION 8111
  • INDION 8112
  • INDION 8115
  • INDION 8211
  • INDION 8212

مواد شستشو جهت سیستمهای اسمز معکوس (R.O)

  • INDION 2814
  • INDION 2820
  • INDION 2822

مواد بیوساید

برای مشاهده مواد بیوساید کلیک نمایید.

مواد پلي الكتروليت

فهرست