تصفیه‌خانه فاضلاب الشرش

  1. خانه
  2. عراق
  3. تصفیه‌خانه فاضلاب الشرش

تصفیه‌خانه فاضلاب الشرش

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح
این پروژه به منظور طراحی و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب و اجرای شبکه فاضلاب برای منطقه اَلشِرِش در شمالِ شهر بصره عراق صورت پذیرفت که موارد ذیل را دربر میگرفت:

  • تصفیه‌خانه چند مرحلهای فاضلاب به ظرفیت  (10,000 m3/day)
  • تصفیه‌خانه چند مرحله‌ای شامل غربالگری اتوماتیک، سیستم حذف روغن، سیستم لجن اضافی، تصفیه بیولوژیکی، واحد ضدعفونی کننده با UV ، فیلتر پِرس و …
1
پروژه‌های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست