مواد شستشوی اسیدی-قلیایی (Cleaners)

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

تمیز کردن موفقیت آمیز مِمبِران در درجه اول به ماهیت رسوب کننده بستگی دارد. قبل از انتخاب مواد شیمیایی جهت شستشو و طراحی فرآیند تمیز کردن، شناسایی صحیح رسوب یا گرفتگی بسیار مهم است.

برای دستیابی به موثرترین روند شستشو و در نتیجه کاهش دفعات آن، شرایط pH، دما و زمان تماس مهم هستند. ما اطلاعات زیر را برای راهنمایی ارائه کرده‌ایم. با این حال توصیه می‌کنیم از ما مشاوره مهندسی گرفته تا فرآیند شستشوی مناسب را به شما پیشنهاد دهیم. لطفاً در این خصوص با ما تماس بگیرید.

مشخصات فنی نوع ماده شستشو محصول مورد استفاده
Download اسیدی Derclear 80
Download اسیدی Derclear 81
Download قلیایی Derclear 82
Download قلیایی Derclear 95

00106

فهرست