آزمایشگاه مواد شیمیایی و مرکز آتوپسی

  1. خانه
  2. رویدادها
  3. آزمایشگاه مواد شیمیایی و مرکز آتوپسی

آزمایشگاه مواد شیمیایی و مرکز آتوپسی

آزمایشگاه مواد شیمیایی ، وهنگ ساران

بخش آزمایشگاه شرکت وهنگ ساران در سال 1390، با بهره‌گیری از خدمات کارشناسان ورزیده در چهارچوب یک مرکز آزمایشگاهی و با فراهم آوردن تجهیزات و فناوری‌هایی در حد استانداردهای جهانی در زمینه‌ی آب و فاضلاب به عنوان اولین مرکز آتوپسی ممبران (کالبد شکافی ممبران) تأسیس گردید.
ارائه‌ی نتایج صحیح، سریع و دقیق از ابتدا به عنوان ملاک سنجش، مد نظر بوده و همواره رعایت شده است. نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به متقاضیان اعلام می‌گردد.

بخش آزمایشگاه تحت نظر متخصصین مربوطه (یک نفر کارشناس ارشد شیمی و یک نفر کارشناس ارشد مهندسی شیمی) اداره شده و آزمایشات توسط کارشناسان بخش، انجام می‌پذیرد. کلیه‌ی روش‌های به کار گرفته شده مطابق با آخرین استانداردهای موسسه‌های استاندارد Standard method, ASTM و … می‌باشد. آزمایشگاه آب و آتوپسی ممبران شامل بخش آب و فاضلاب و بخش آتوپسی ممبران می‌باشد.
در بخش آب و فاضلاب، آنالیز کامل شیمیایی اعم از کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در آب و هم‌چنین انعقادسازی و جارتست، توسط انواع پلی الکترولیت‌ها و کمک منعقد کننده‌ها انجام می‌گیرد.

آتوپسی ممبران

آزمایشگاه مواد شیمیایی ، وهنگ ساران

– شناسایی نوع رسوبات انباشته شده در لایه‌های ممبران.
– تعیین روش‌های شستشو و از بین بردن رسوبات و پیشنهاد مواد شستشو دهنده‌ی مناسب.
– ایجاد شرایط مناسب برای جلوگیری از تجمع رسوبات و پیشنهاد ماده‌ی ضدرسوب مناسب.
– تعیین میزان اکسیدشدگی ممبران توسط کلر.
آتوپسی ممبران، شامل انجام تست‌های شیمیایی، جهت بررسی‌های کیفی، ظاهری و میکروسکوپی لایه‌های ممبران و انجام آنالیزهای طیفی به جهت نتایج کمی و کیفی حضور عناصر برروی لایه‌های ممبران می باشد.

تست‌های شیمیایی شامل

آزمایشگاه مواد شیمیایی ، وهنگ ساران

– تشخیص رسوبات آهن(II)
– تشخیص حضور رسوبات آهن(III)
– تشخیص حضور رسوبات منیزیم کربنات/ کلسیم کربنات
– میزان اکسیدشدگی ممبران توسط کلر
– تشخیص صدمات و آسیب‌های فیزیکی ممبران
آنالیزهای انجام شده بر روی ممبران شامل افت وزن یا پرت حرارتLOI (Loss On Ignition)، طیف سنجی‌های مادون قرمز و طیف سنجی پراش انرژی پرتوایکس می‌باشد که هدف از انجام آنالیزهای فوق، تعیین مقدار مواد آلی در رسوبات انباشته شده بر روی لایه‌های ممبران و شناسایی ترکیبات آلی و تجزیه و تحلیل ساختاری یا خصوصیات شیمیایی نمونه رسوبات انباشته شده بر روی لایه‌های ممبران می‌باشد.
به این ترتیب آنالیزهای طیفی جهت تشخیص درصد عناصر مواد ارگانیک و غیرارگانیک بر روی لایه‌های ممبران انجام می‌گیرد و در نهایت پس از تشخیص نوع عناصر رسوب شده، مواد شستشو دهنده و آنتی اسکالانت‌های مناسب توسط کارشناسان بخش پیشنهاد می‌شود.

مجموعه‌ی تستهای آتوپسی انجام شده

آزمایشگاه مواد شیمیایی ، وهنگ ساران

– مدیریت تولید برق دماوند www.dpgm.ir
– مدیریت تولید برق قم www.gccpp.ir
– پتروشیمی مارون www.mpc.ir
– شرکت عمران آب خلیج فارس www.civilref.com
– آوین پالایش نیرو www.avinpalayesh.com
– باران طبیعت www.nature_rain.com

فهرست