پروژه سیمان سِرو آزول ونزوئلا

  1. خانه
  2. راه اندازی
  3. پروژه سیمان سِرو آزول ونزوئلا

پروژه سیمان سِرو آزول ونزوئلا

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح سال اجرا

این پروژه جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب، تصفیه آب واحد یوتیلیتی کارخانه سیمان سِرو آزول
صورت پذیرفت که موارد موارد ذیل را دربر میگرفت:
تصفیه آب به روش سختیگیر و سیستمهای حرارتی به ظرفیت (40,200 m3/day)
فیلترهای شنی، فیلترهای کربن فعال
تأمین آب آتشنشانی
پکیج تصفیه آب بهداشتی

1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست