مواد بیوساید (Biocide)

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شستشوی میکروبی (ضد عفونی) سیستم چه در حال اجرا و چه به صورت آفلاین، یکی از پارامترهای مهم درسیستم‌های اُسمز معکوس است.

کاربرد مشخصات فنی محصول مورد استفاده
کنترل بیوفیلم، تزریق برخط و سی‌آی‌پی Download Genesys 30
کنترل بیوفیلم، ضد عفونی کردن و ذخیره سازی مِمبِران (نگهدارنده) Download Genesys 32

MEMBRANE-BIOCIDE-1

Biocide

فهرست