مواد بیوساید (Biocide)

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شستشوی میکروبی (ضد عفونی) سیستم چه در حال اجرا و چه به صورت آفلاین، یکی از پارامترهای مهم درسیستم‌های اُسمز معکوس است.

 

مشخصات فنی محصول مورد استفاده
Download Derocide 108

00105

فهرست