تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بصره

  1. خانه
  2. عراق
  3. تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بصره

تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بصره

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح
این پروژه به منظور طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه شهر بصره عراق صورت پذیرفت که موارد ذیل را دربر میگرفت:

  • تصفیه خانه چند مرحله‌ای فاضلاب به صورت پکیج به ظرفیت ֍ (1,200 m3/day) 
  • تصفیه فاضلاب به روش
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست