مواد ضد‌رسوب (Antiscalant)

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

انتخاب مواد ضد‌رسوب (آنتی اسکالانت) مناسب برای فراهم کردن شرایط عملیاتی بهینه پلنت‌های اُسمز معکوس آب‌دریا و آب‌شور بسیار مهم است.
کاربرد صحیح مواد ضد‌رسوب باعث تضمین بازدهی و عملکرد حداکثری پلنت می‌شود. همچنین منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی از طریق صرفه‌جویی در انرژی، کاهش تعداد دفعات شستشو و افزایش عمر مِمبِران می‌گردد.

 

کاربرد مشخصات فنی محصول مورد استفاده منبع آب خوراک
پلنت‌های بزرگ، مرحله‌ی اول و دوم اُسمز معکوس، تصفیه‌های جزئی Download Genesys LF آب دریا
سیستم‌های کوچک و متوسط Download Genesys LS آب دریا
مرحله‌ی دوم اُسمز معکوس، پی اِچ بالا، ریکاوری بالا Download Genesys CAS آب دریا
طیف وسیعی از آب‌ها، آب شُرب Download Genesys LF آب لب شور
آبی که محتوی سولفات کلسیم زیاد است Download Genesys CAS آب لب شور

Biocide

Biocide01

Biocide02

فهرست