مواد ضد‌رسوب (Antiscalant)

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

انتخاب مواد ضد‌رسوب (آنتی اسکالانت) مناسب برای فراهم کردن شرایط عملیاتی بهینه پلنت‌های اُسمز معکوس آب‌دریا و آب‌شور بسیار مهم است. کاربرد صحیح مواد ضد‌رسوب باعث تضمین بازدهی و عملکرد حداکثری پلنت می‌شود. همچنین منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی از طریق صرفه‌جویی در انرژی، کاهش تعداد دفعات شستشو و افزایش عمر مِمبِران می‌گردد.

مشخصات فنی محصول مورد استفاده
Download DERSCALANT 30
Download DERSCALANT 30-S
Download DERSCALANT 33
Download DERSCALANT 35

00104

فهرست