پروژه تصفیه خانه فاضلاب الهارثه

  1. خانه
  2. عراق
  3. پروژه تصفیه خانه فاضلاب الهارثه

پروژه تصفیه خانه فاضلاب الهارثه، بصره، عراق

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح
این پروژه به منظور طراحی و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب و اجرای شبکه فاضلاب در الهارثه، بصره، عراق صورت پذیرفت که موارد ذیل را دربر میگرفت:

1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست