پروژه تصفیه آب اَلسَخیر، بصره، عراق

  1. خانه
  2. عراق
  3. پروژه تصفیه آب اَلسَخیر، بصره، عراق

پروژه تصفیه آب اَلسَخیر، بصره، عراق

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

پروژه شرح محل پروژه زمان اجرا
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست