پروژه تصفیه آب اَلْگَرمِه، بصره، عراق

  1. خانه
  2. عراق
  3. پروژه تصفیه آب اَلْگَرمِه، بصره، عراق

پروژه تصفیه آب اَلْگَرمِه، بصره، عراق

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح
پروژه تصفیه آب اَلْ گَرمِه در شهر بصره عراق صورت پذیرفته است که شامل موارد ذیل میشود:

  • واحد تصفیه آب به ظرفیت  (28,800 m3/day)
  • واحد پیش تصفیه شامل فلش میکسینگ، فلوکولاسیون و فیلترهای شنی بلاوقفه  (Dyna Sand Filter)
    مخازن تهنشینی لامِلا  (Lamella Settling Tank)
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست