پروژه تصفیه آب ابوالخصیب

  1. خانه
  2. طراحی
  3. پروژه تصفیه آب ابوالخصیب

پروژه تصفیه آب ابوالخصیب

طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب و شیرین سازی آب دریا، تأمین تجهیزات

شرح
پروژه تصفیه آب اَبوالْخَصیب در شهر بصره عراق صورت پذیرفته است که شامل موارد ذیل میشود:

  • واحد تصفیه آب به ظرفیت (38,400 m3/day)
  • واحد پیش تصفیه شامل فلش میکسینگ، فلوکولاسیون و فیلترهای شنی بلاوقفه ֍ (Dyna Sand Filter) مخازن تهنشینی لامِلا
1
پروژه های انجام شده
1
رضایتمندی مشتریان
1
سابقه فعالیت
1
نیرو متخصص
فهرست